OCHRANA SOUKROMÍ WEBOVÉ STRÁNKY

https://demural.sk

§1 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce vašich osobních údajů poskytovaných na této webové stránce je DEMUR Krzysztof Wcisło, Rauschwalder Str. 41, 02826 Görlitz, 737-196-00-63
 2. Podle čl. 13 odst. 1 a odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, níže najdete informace potřebné kvůli zpracování osobních údajů Správcem.
 3. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí se rovná neschopnosti odpovědět na otázku, nedostatkem kontaktů, neschopnosti poskytovat služby nebo přijímat marketingové informace.
 4. Pokud jste předložili prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli od něj odstoupit. Toto odstoupení nebude mít vliv na zákonnost zpracování, která byla učiněna na základě Vašeho souhlasu před jeho stažením.
 5. Osobní údaje zpracovávané na následující straně slouží k realizaci smlouvy o prodeji, vedení zákaznického účtu, jak Vás můžeme kontaktovat a odpovědět na Vaše otázky, na základě oprávněného zájmu správce, na základě Vašeho souhlasu a zájem o naší nabídce (základ čl. 6 odst. 1 a) a b RODO).
 6. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími kategoriemi subjektů:
  1. subdodavateli, neboli subjekty, které používáme k jejich zpracování;
  2. obchodními partnery, jejichž nabídka doplňuje naši nabídku;
 7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány od okamžiku jejich obdržení správcem osobních údajů až do doby, kdy bude uzavřena smlouva s Vámi, a také po jejím dokončení pro účely:
  1. vyřizování reklamací v souvislosti s plněním zakázky;
  2. plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, včetně zejména daňových a účetních předpisů;
  3. budete-li k tomuto účelu nucen k jejich zpracování, odvoláte-li svůj souhlas, zpracujeme je na základě tzv. marketingového souhlasu, nebo zjistíme, že jsou zastaralé.
 8. Je třeba mít na paměti, že máte právo podat reklamaci UODO, pokud máte pocit, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně údajů ze dne 27. dubna 2016.
 9. Správce osobních údajů zajišťuje, že údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů platných pro zemi, v níž jsou data shromažďována.

§2 PRÁVA VZTAHUJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem jste oprávněni k:
  1. přístupu k osobním údajům a obdržení kopie;
  2. ke korektuře (opravě svých údajů);
  3. odstranění údajů
  4. DŮLEŽITÉ! Pokud podle Vašeho názoru není důvod zpracovat vaše data, můžete požádat o jeho odstranění.

  5. omezení zpracování osobních údajů;
  6. DŮLEŽITÉ! Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů pouze ukládat je nebo provádět s ním dohodnuté akce, pokud máte podle Vás nesprávné údaje o vás nebo je neoprávněně zpracováváme; nebo nechcete, abychom je odstranili, protože je potřebujete, abyste je založili, uplatňovali nebo obhajovali; nebo na dobu, kdy jste se na nás obraceli ohledně zpracování dat.

  7. vznešení námitky proti zpracování osobních údajů;
  8. přenosu údajů;
  9. DŮLEŽITÉ! Máte právo obdržet od nás v strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu. Můžete také požádat o zaslání těchto údajů přímo jinému subjektu.

  10. právu podat stížnost dozorčímu orgánu;
  11. právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

§3 ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Při používání webové stránky jsou některé údaje automaticky uloženy na serverech Administratora Správce webových stránek pro účely správy systému buď pro statistické účely nebo pro účely zálohování. Výše uvedené údaje zahrnují:
  1. jméno poskytovatele připojení k Internetu;
  2. IP adresu;
  3. verze softwaru prohlížeče;
  4. počítačový operační systém;
  5. systémové protokoly;
 2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uživatele, například:
  1. jméno a příjmení nebo název společnosti;
  2. adresu;
  3. emailovou adresu;
  4. kontaktní telefonní číslo

§4 OZNÁMENÍ A COOKIES

 1. Vlastník webových stránek, s cílem zaručit plnou funkčnost při používání webové stránky a při procesu vyplňování formulářů na webových stránkách, může zasílat oznámení týkající se činností prováděných Uživatelem.
 2. Webové stránky používají soubory cookie nainstalované v prohlížeči uživatele. Uživatel je oprávněn odmítnout jejich přijetí, může však být spojeno s nesprávným provozem některých služeb a úplným vyloučením přístupu k webovým stránkám.
 3. Soubory Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele a jsou určeny pro použití webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webu, ze kterého pocházejí, dobu ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 4. Každý prohlížeč jiným způsobem umožňuje spravovat nastavení souborů cookie. Níže připravil Správce webových stránek průvodce s příslušnými pokyny. Vyberte ze seznamu níže webový prohlížeč, který používáte:
  1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
  3. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042
  4. Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
  5. Opera - http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookies
 5. Každý Uživatel je oprávněný směřovat na Správce osobních údajů názor, připomínky a otázky týkající se důvěrnosti informací a zásad ochrany osobních údajů. Za tímto účelem by měly být směrovány na emailovou adresu: [email protected]

§5 MARKETINGOVÉ A STATISTICKÉ SLUŽBY