Obrazy MĚSTO

Město fascinuje, město přitahuje, město bývá nazývano jako “stav mysli“. Městská tepna to je stále živý, fungující a nesmírně zkomplikovaný organismus,který je nesdílnou součástí současně reality. Stejně jako město se nemuže obejit bez pracujícich a bydlejících v něm lidí, tak lidé v dnešní době nemohou být bez města.