Obrazy NÁBOŽENSKÝ

Uvnitř naší galerie obrazů se objevila vyjméčná, netipová sekce. Tou jsou vlastně obrazy církevní. Společnost věřících osob je v Polsku velmi rozsáhlá. Rozhodli jsme se také vyjít vstříc potřebám různých církevních skupin a organizací, kostelu a institucím provázaných z tématikou víry.