Vydávajíc se na dalekou mořskou cestu, dostaneme možnost objevení neznámých a neobydlených ostrovů, které se nám ukazují z mlhy na horizontu. Nejviditelnější, i v mlhách budou ty ostrovy, na kterých jsou pohoří a sopky. Přesně tak jak tomu je v případě této nástěnné dekorace. Dva ostrovy delikátně vystupující z mořských oparů a všude kolem máme vodu.