Místem velké inspirace, turistických atrakcí a symbolem San Franciska, k tomu ještě třeba zmínit, že vydrželo velké množství zemětřesení! Tím dílem uvězněným na plátně, které si zasluhuje pověsit do každé galerie umění je přeci slavný Most Golden Gate. Pouze nepatrným problémem se můžou zdát dotírající davy zvědavců, které přitahuje, což se nemusí všem v pohodlí ložnice líbit.